Техники за тримерна дигитализация и вибрационен анализ

Friday, 25 June 2021 - 10:00


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
25 Jun 2021
AM
10:00 Представяне на Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ - И. Георгиев (ИИКТ-БАН)   ()
10:20 Политики за достъп до ресурсите на лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ - И. Георгиев, Ю. Афзали   ()
10:40 Представяне на системите за тримерно лазерно сканиране - М. Райковска   ()
11:00 Демонстрация на процеса на тримерно лазерно сканиране - Г. Евтимов, М. Райковска   ()
11:20 Комбинирана система, включваща електромагнитен генератор на трептения и безконтактен лазерен виброметър. - С. Донева, Ал. Алексиев, Й. Иванова   ()
PM