Консорциум НЦВРП: среща на партньорите

Monday, 29 March 2021 - 10:00


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
29 Mar 2021
AM
10:00 Резултати на НЦВРП за 2020 и план за работа през 2021 - проф. A. Караиванова   ()
10:20 Финансови указания - И. Манева   ()
10:40 Резултати през първото тримесечие - чл.кор K. Ганев проф. Бойваленков проф. A. Илиев доц. Б. Жеков проф. Manoah проф. Дойчинова проф. M. Лазарова проф. K. Стефанов   ()
PM
13:20 Партньорски проекти - проф. А. Караиванова проф. К. Стефанов   ()
14:20 Дискусия   ()