Обучение "Нов софтуер за Дейта центъра на ЦВП по Информатика и ИКТ"

Wednesday, 13 July 2022 - 10:00
online

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
13 Jul 2022
AM
10:00
Откриване (until 10:15) (online)
10:15
Политики, достъп и използване на Дейта центъра (until 10:45) (online)
10:45
Работа с Intel oneAPI HPC Toolkit (until 11:15) (online)
11:15
Работа с Arm Forge Ultimate (until 11:45) (online)
11:45
Дискусия, въпроси и отговори (until 12:00) (online)
PM