13-ти Национален Информационен ден и уъркшоп по Отворена наука, Отворени данни и Облачни пресмятания

Europe/Sofia
Регионална библиотека „П. Яворов“ в гр. Бургас, България

Регионална библиотека „П. Яворов“ в гр. Бургас, България

Регионална библиотека „П. Яворов“, ул. „Оборище“,ул. „Св. Св. Кирил и Методи“ 41 , Бургас, България
Peter Stanchev
Description

Ежегодният Национален информационен ден по отворена наука, който се провежда за 13-ти път, и традиционно представя постиженията през последната година в областта на отворената наука в България, тази година е съчетан с уъркшоп за представяне на резултатите от българското участие в европейския проект NI4OS-Europe, финансиран по програмата Хоризонт 2020. Програмата включва и новини от Министерство на образованието и науката, анализ и статистики за дейността на Българския портал за отворена наука и възможна синергия с проекта EuroCC. Програмата ще завърши с дискусия за Националната инициатива за отворени данни и облачни пресмятания.

Организатори: ИМИ-БАН и ИИКТ-БАН

Форма на провеждане: Присъствено и Виртуално.

Събитието е отворено за всички желаещи да участват. Докладите ще бъдат изнесени на български език.

Регистрацията за участие в събитието е задължителна! Регистрираните участници ще получат детайлите за онлайн връзката по е-мейл.

Contacts: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН), Тодор Гюров (ИИКТ-БАН)