Oбучителен семинар "Оборудване в Лабораторията за динамични изпитания към Центъра за 3D дигитализация"

Friday, 4 November 2022 - 14:00
Sofia, Bulgaria

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
4 Nov 2022
AM
PM
14:00 --- Откриване ---
14:05 Научна инфраструктура на ЦВП по Информатика и ИК - Е. Атанасов   ()
14:25 Описание и начин на работа с електромагнитен шейкър и индустриален лазерен виброметър - А. Алексиев, Е. Маноах   ()
14:45 Вибрационни методи за откриване на дефекти в конструкции - Е. Маноах   ()
15:25 --- Дискусия, въпроси и отговори ---