14-ти Национален Информационен ден: Отворена наука, Отворени данни и Облачни пресмятания

Europe/Sofia
Регионална библиотека „П. Яворов“, Бургас, България

Регионална библиотека „П. Яворов“, Бургас, България

Regional Library "Peyo Yavorov" – Burgas (41, “St. St. Kiril and Metodiy” Str.), Bulgaria
Description

Ежегодният Национален информационен ден по отворена наука, който се провежда за 14-ти път, и традиционно представя постиженията през последната година в областта на отворената наука в България, тази година е фокусиран върху представяне на новата програма за стимулиране на Отворената наука в България и българското участие в европейски проекти свързани с European Open Science Cloud (EOSC), като Skills4EOSC, EGI-ACE и финансирани по програмата Хоризонт Европа. Програмата включва още доклад за  публикационната дейност на Българския портал за отворена наука, услуги и нови възможости за потребителите на Българския център за компетентност по високопроизводителни изчисления и синергия с проекта EuroCC 2. Информационният ден ще завърши с дискусия за Националната инициатива за отворени данни и облачни пресмятания.

Организатори: ИМИ-БАН и ИИКТ-БАН

Форма на провеждане: Присъствено и Виртуално.

Събитието е отворено за всички желаещи да участват. 

Регистрацията за участие в събитието е задължителна! Регистрираните участници ще получат детайлите за онлайн връзката по е-мейл.

Registration
Registration
22 / 50
Contacts: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)