Отворен уъркшоп: Център за компетентност - България в рамките на EuroHPC

Europe/Sofia
Description

Център за компетентност -България в рамките на EuroCC проекта

Проектът EuroCC (Национални центрове за компетентност в рамките на EuroHPC JU), финансиран от програмата на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ и съфинансиран от Министерството на образованието и науката - България има за цел да създаде мрежа от национални центрове за компетентност в HPC (High Performance Computing), HPDA (High Performance Data Analytics) и AI (Artificial Intelligence) в 33 европейски държави.

В рамките на проекта EuroCC, националния център по компетентност - България организирва поредица от уъркшопи (работни срещи), представящи дейностите по проекта и резултатите. Първият уъркшоп е на 23 април и е отворен за участие от всички интересуващи се от тематиката. На него се предвижда да се представи проекта EuroCC, методологията за картографиране на компетентността, резултатите от първоначалните проучвания, извършени от проекта, както и няколко големи проекта, свързани с високопроизводителни изчисления и Обработка на големи данни.

Организатор на мероприятието е ИИКТ-БАН.

Competence Centre Bulgaria in the framework of EuroHPC

The EuroCC project (National Competence Centers within EuroHPC JU), funded by European Union’s Horizon 2020 program and co-funded by the Ministry of Education and Science – Bulgaria aims to create a network of national competence centers in HPC (High Performance Computing), HPDA (High Performance Data Analytics) and AI (Artificial Intelligence) in 33 European countries.

The EuroCC-Bulgaria  organizes a series of workshops presenting the project activities and results. The first workshop, open for general participation, will be held on April 23 and will present the EuroCC project, the methodology for competence mapping, the results of the initial surveys performed by the project, and several large projects related to high-performance computing and Big Data processing.

The organizer of the event is IICT-BAS.

 

Contacts: Aneta Karaivanova, Todor Gurov
  • 14:00 14:15
   Opening 15m
   Speakers: Prof. A. Karaivanova (IICT-BAS) , Prof. G. Angelova (IICT-BAS)
  • 14:15 14:30
   EuroHPC JU and the participation of Bulgaria 15m
   Speaker: Prof. I Dimov (Ministry of Education and Science, EuroHPC Board member)
  • 14:30 14:50
   EuroCC – goals, tasks, results 20m
   Speaker: Prof. A. Karaivanova (IICT-BAS)
  • 14:50 15:05
   Centre of Excellence for Informatics and ICT 15m

   Presentation of large projects in the field

   Speaker: Prof. S. Margenov (IICT-BAS)
  • 15:05 15:20
   Centre of Excellence UNITe 15m

   Presentation of large projects in the field

   Speaker: Prof. K. Stefanov (Sofia university)
  • 15:20 15:35
   Centre Competence for Digitalization of Economics in the Big Data Environment 15m

   Presentation of large projects in the field

   Speaker: Prof. V. Kisimov (UNWE)
  • 15:35 15:50
   National Centre for High Performance and Distributed Computing, object of the National Roadmap for RIs 15m

   Presentation of large projects in the field

   Speaker: Prof. A. Karaivanova (IICT-BAS)
  • 15:50 16:20
   HPC Competence Mapping methodology 30m
   Speaker: Prof. E. Atanassov (IICT-BAS)
  • 16:20 16:50
   Discussion 30m
  • 16:50 17:10
   Closing 20m