Център за компетентност -България в рамките на EuroCC проекта

Проектът EuroCC (Национални центрове за компетентност в рамките на EuroHPC JU), финансиран от програмата на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ и съфинансиран от Министерството на образованието и науката - България има за цел да създаде мрежа от национални центрове за компетентност в HPC (High Performance Computing), HPDA (High Performance Data Analytics) и AI (Artificial Intelligence) в 33 европейски държави.

В рамките на проекта EuroCC, националния център по компетентност - България организирва поредица от уъркшопи (работни срещи), представящи дейностите по проекта и резултатите. Първият уъркшоп е на 23 април и е отворен за участие от всички интересуващи се от тематиката. На него се предвижда да се представи проекта EuroCC, методологията за картографиране на компетентността, резултатите от първоначалните проучвания, извършени от проекта, както и няколко големи проекта, свързани с високопроизводителни изчисления и Обработка на големи данни.

Организатор на мероприятието е ИИКТ-БАН.

Competence Centre Bulgaria in the framework of EuroHPC

The EuroCC project (National Competence Centers within EuroHPC JU), funded by European Union’s Horizon 2020 program and co-funded by the Ministry of Education and Science – Bulgaria aims to create a network of national competence centers in HPC (High Performance Computing), HPDA (High Performance Data Analytics) and AI (Artificial Intelligence) in 33 European countries.

The EuroCC-Bulgaria  organizes a series of workshops presenting the project activities and results. The first workshop, open for general participation, will be held on April 23 and will present the EuroCC project, the methodology for competence mapping, the results of the initial surveys performed by the project, and several large projects related to high-performance computing and Big Data processing.

The organizer of the event is IICT-BAS.

 

Starts
Ends
Europe/Sofia