Консорциум НЦВРП: среща на партньорите

Europe/Sofia
  • 10:00 10:20
   Резултати на НЦВРП за 2020 и план за работа през 2021 20m
   Speaker: проф. A. Караиванова
  • 10:20 10:40
   Финансови указания 20m
   Speaker: И. Манева
  • 10:40 13:20
   Резултати през първото тримесечие 2h 40m
   Speakers: доц. Б. Жеков, проф. A. Илиев, проф. K. Стефанов, проф. M. Лазарова, проф. Manoah, проф. Бойваленков, проф. Дойчинова, чл.кор K. Ганев
  • 13:20 14:20
   Партньорски проекти 1h

   a. EuroCC
   b. NI4OS
   c. ННП ИКТв НОС

   Speakers: проф. А. Караиванова, проф. К. Стефанов
  • 14:20 15:00
   Дискусия 40m