Работна среща на партньорите на консорциум НЦВРП, 22 юли 2021

Thursday, 22 July 2021 - 14:00


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
22 Jul 2021
AM
PM
14:00 Административни и финансови въпроси - И. Манева   ()
14:20 Напредък по проекта (всички)   ()
15:40 Обсъждане на публикуване в електронен формат на резултати по водещите приложения - проф. А. Караиванова   ()
16:00 Информация за проведено проучване за очакванията на потребителите на ресурсните центрове - проф. Е. Атанасов   ()
16:20 Информация за инициатива в областта на отворените данни и облачните пресмятани - проф. Т. Гюров   ()
16:40 Разни - проф. А. Караиванова   ()