Уебинар от серията „Изграждане на капацитет“ на тема „Отворени данни, принципи и управление“

Thursday, 26 November 2020 - 10:00


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
26 Nov 2020
AM
10:00 Откриване - проф. С. Маргенов   ()
10:10 Нов Дейта център в ИИКТ - проф. Е Атанасов   ()
10:35 Ново оборудване в Лабораторията по 3Д визуализация - доц. И. Георгиев   ()
11:00 Отворени данни, отворена наука и Европейски облак за отворена наука - проф. А. Караиванова   ()
11:20 Данни и FAIR принципи - проф. Т. Гюров   ()
11:40 Управление на данни - доц. С. Ивановска   ()
PM