ЦВП по Информатика и ИКТ: Лекции на д-р Христо Джиджев

from Tuesday, 26 October 2021 (14:00) to Thursday, 28 October 2021 (15:00)


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
26 Oct 2021
28 Oct 2021
AM
PM
14:00 --- Квантови отгряващи компютри за решаване на оптимизационни задачи: въведение ---
14:45 --- Въпроси и отговори ---
14:00 --- Решаване на големи оптимизационни задачи на квантови отгряващи компютри ---
14:45 --- Въпроси и отговори ---