Обучение "Въведение в суперкомпютърните пресмятания", 22 октомври 2021

Friday, 22 October 2021 - 14:00


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
22 Oct 2021
AM
PM
14:00 Откриване - проф. Анета Караиванова   ()
14:10 Център за високопроизводителни пресмятания и обработка на данни в ИИКТ: възможности и перспективи - проф. Емануил Атанасов   ()
14:30 Политики за достъп и регистрация на потребителите - Мария Дурчова   ()
14:50 Използване на Авитохол - доц. София Ивановска   ()
15:20 Демонстрации - С. Йорданов С. Ивановска Е. Атанасов   ()
16:20 Въпроси и отговори   ()