Конференция по проект EuroCC-България: Високопроизводителни пресмятания в полза на изследователите и обществото

Europe/Sofia
Хотел Експо, София

Хотел Експо, София

бул. Цариградско шосе 149, п.к. 1784, гр. София, България
Description

Тази конференция е форум на специалистите в областта на високопроизводителните пресмятания и приложения в България. Освен резултатите от двегодишната работа по проектa „Центрове за компетентност в рамките на EuroHPC JU”, финансиран от програма Хоризонт2020 и съфинансиран от МОН - България, на конференцията ще бъдат представени нови значими резултати на българските изследователи с използването на високопроизводителна инфраструктура и иновативни приложения в полза на обществото. Предвиждат се задълбочени дискусии както в областта на високопроизводителните пресмятания, така и обсъждане на сътрудничество с други сродни инициативи.

Докладите ще бъдат на български език!

Конференцията ще бъде хибридна! На регистрираните за онлайн присъствие ще бъде пратено писмо с информация за събитието. 

 

 

Contacts: Анета Караиванова, Тодор Гюров