Обучителен семинар за докторанти: Introduction to HPC

Friday, 24 March 2023 - 14:00
зала 105

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
24 Mar 2023
AM
PM
14:00 Център за високопроизводителни пресмятания и обработка на данни в ИИКТ: възможности и перспективи - проф. Е. Атанасов   ()
14:30 Политики за достъп и регистрация на потребителите - ас. М. Дурчова   ()
15:00 Използване на Авитохол - доц. д-р С. Ивановска   ()
15:30 Демонстрации - С. Йорданов   ()