Contact: Анета Караиванова, Тодор Гюров

Целта на този уъркшоп е представяне и обсъждане на основните задачи на Българския център за компетентност в рамките на  проекта EuroCC 2 (National Competence Centres in the framework of EuroHPC Phase 2).

Мисията на проекта EuroCC 2 е да продължи изграждането и развитието по най-ефективен начин на мрежа от национални центрове за компетентност (NCC) в 28 европейски страни в областта на технологиите за високопроизводителните пресмятания HPC+ (където HPC+ означава НРС и свързаните с тях технологии като изкуствен интелект и високоефективен анализ на данни). Целта е постигане на ново високо ниво на зрялост, като се стимулира сътрудничеството, обмена на най-добри практики и знания на европейско ниво и се ускорява подобряването на националните и по този начин на европейските НРС+ компетентности и тяхното използване в индустрията. България участва в проекта EuroCC 2 чрез консорциум от три партньора ИИКТ-БАН (координатор), СУ “Св. Кл. Охридски“ и УНСС (членове).

Уъркшопът ще се проведе присъствено на 24 април 2023 г., в ИИКТ-БАН, зала 228, бл. 2, ет. 2, с начало 14:00 часа.

Поканени са всички членове и сътрудници на Центъра за компетентност – България. Регистрацията за участие е задължителна.

Registration
Registration for this event is currently open.
27 / 50