Уъркшоп „Център за компетентност НРС+ в България“

Monday, 24 April 2023 - 14:00


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
24 Apr 2023
AM
PM
14:00 EuroCC2 - мисия, цели, задачи, очаквани резултати - А. Караиванова   ()
14:30 Обучение - А. Пройкова   ()
14:45 Компетентности и портфолио от услуги - Е. Атанасов   ()
15:00 Осведоменост и комуникации - Т. Гюров   ()
15:15 Административни и финансови въпроси - И. Манева   ()
15:30 --- Кафе пауза ---
15:45 Взаимодействие с индустрията - К. Стефанова   ()
16:00 Панелна дискусия (Работа с индустрията, публичната администрация и академичната общност)   ()
17:00 Въпроси и отговори   ()