Работна среща на партньорите от консорциум НЦВРП

Europe/Sofia
Description

На 11 май 2023 г. от 14 часа ще се проведе работна среща на партньорите в консорциум НЦВРП, на която ще се обсъди текущото изпълнение на проекта и сътрудничеството с други инициативи и проекти в областта на високопроизводителните пресмятания.

Участници: ръководителите на екипи от ИИКТ-БАН, СУ, ТУ-София, ИМИ-БАН, ИМех-БАН, НИГГГ-БАН, МУ-София, ПУ"Паисий Хилендарски", УниБИТ

  • 14:00 14:20
   Административни и финансови въпроси 20m
   Speaker: И. Манева
  • 14:20 15:40
   Напредък по проекта (всички) 1h 20m
  • 15:40 16:00
   Обсъждане на публикуване в електронен формат на резултати по водещите приложения 20m
   Speaker: проф. А. Караиванова
  • 16:00 16:20
   Информация за проведено проучване за очакванията на потребителите на ресурсните центрове 20m
   Speaker: проф. Е. Атанасов
  • 16:20 16:40
   Информация за инициатива в областта на отворените данни и облачните пресмятани 20m
   Speaker: проф. Т. Гюров
  • 16:40 17:00
   Разни 20m
   Speaker: проф. А. Караиванова