Обучителен семинар "Инструменти за управление на операционни системи, среди от контейнери и други елементи на HPC инфраструктурата" ще се проведе на 11.03.2024 година от 11 до 13 часа. Формата на обучението е изцяло онлайн.

Ще бъдат представени:

1. Продукти, позволяващи централизирано и автоматизирано управление на Операционни системи RHEL

Red Hat® Satellite е продукт за управление на инфраструктурата, специално проектиран да поддържа среди  като Red Hat Enterprise Linux® и работи ефективно с други  инфраструктури, базирани на Red Hat, предоставяйки нива на сигурност в съответствие с различни критерии и стандарти.

2. Платформа за автоматизация

Red Hat® Ansible® Automation Platform е платформа за автоматизация от край до край за конфигуриране на системи, внедряване на софтуер и оркестриране на разширени работни процеси. Той включва ресурси за създаване, управление и мащабиране в цялото предприятие.

3. Платформа за приложения

Red Hat® OpenShift® е унифицирана платформа за изграждане, модернизиране и внедряване на приложения. Чрез нея са достъпнии широк набор от интелигентни и бързи услуги за разработване, модернизация, внедряване, изпълнение и управление на приложения върху съответната инфраструктура.

Организатор: ИИКТ-БАН

 

Starts
Ends
Europe/Sofia