На 20 юни 2024 година (9:30 – 12:30) в рамките на международната конференция   "Numerical Methods for Scientific Computations and Advanced Applications" (NMSCAA’24), 17-21 юни 2024 година в град Созопол, България, ще се проведе обучение в две части:

  1. “Оптимизация на приложения върху суперкомпютър ХЕМУС“
  2. „Крей: програмна среда“

За участниците в конференцията обучението ще се проведе присъствено в Обучителния Център на Български Червен Кръст в Созопол. Поради големия интерес предвижда се възможност за онлайн участие.

За онлайн участниците е необходима регистрация!

Повече информация на: https://parallel.bas.bg/Conferences/nmscaa24/

TUTORIAL: Optimizing applications on the supercomputer HEMUS, June 20, 2024, in the framework of NMSCAA'24

On June 20th, 2024 (9:30 – 12:30 EEST), in the framework of the international conference "Numerical Methods for Scientific Computations and Advanced Applications" (NMSCAA’24), 17-21 June 2024, Sozopol, Bulgaria, there will be a TUTORIAL on Optimizing applications on the supercomputer HEMUS, organized by IICT team. The training will consist of two parts:

  1. "Optimizing applications on the supercomputer HEMUS"
  2. "Cray programming environment"

For the conference participants, the event will be held in the Bulgarian Red Cross Educational Center in Sozopol (ancient Apolonia).

For the online participants, registration is needed!

More information: https://parallel.bas.bg/Conferences/nmscaa24/

Starts
Ends
Europe/Sofia
Sozopol, Bulgaria