Техники за тримерна дигитализация и вибрационен анализ

Europe/Sofia
Description

В рамките на обучението ще бъде представена новата техника в лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ. Участниците ще бъдат запознати с услугите, които предлага лабораторията, правилата за достъп, изходните файлови формати, възможностите за пост обработка и визуализация на получените множества от данни.

Обучението ще се проведе виртуално.  Регистрираните участници ще получат е-мейл с линк към платформата ZOOM.

Contacts: Ivan Georgiev, Silvia Grozdanova
  • 10:00 10:20
   Представяне на Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ 20m
   Speaker: И. Георгиев (ИИКТ-БАН)
  • 10:20 10:40
   Политики за достъп до ресурсите на лабораторията за 3D дигитализация и микроструктурен анализ 20m
   Speaker: И. Георгиев, Ю. Афзали
  • 10:40 11:00
   Представяне на системите за тримерно лазерно сканиране 20m
   Speaker: М. Райковска
  • 11:00 11:20
   Демонстрация на процеса на тримерно лазерно сканиране 20m
   Speaker: Г. Евтимов, М. Райковска
  • 11:20 11:40
   Комбинирана система, включваща електромагнитен генератор на трептения и безконтактен лазерен виброметър. 20m
   Speaker: С. Донева, Ал. Алексиев, Й. Иванова