Компетентности и добри практики в областта на високопроизводителните пресмятания, анализa на големи данни и изкуствения интелект

Проектът EuroCC (Национални центрове за компетентност в рамките на EuroHPC JU), финансиран от ЕК по програма Хоризонт 2020 и съфинансиран от МОН-България, цели създаването на мрежа от национални центрове за компетентност в трите свързани области, HPC (високопроизводителни изчисления), HPDA (анализ на големи данни) и AI (изкуствен интелект), в 33 европейски държави.

На 15 юли 2021г. от 10:00 до 16:00 часа ще се проведе поредният уъркшоп на Центъра за Компетентност – България. Програмата е организирана в две сесии. По време на сутрешната сесия ще бъдат представени: проектът, компетентностите на центъра и добрите практики, както и новият суперкомпютър “Discoverer”. Сесията следобед е насочена към индустриалните потребители на HPC/HPDA/AI.

Организатор на мероприятието е ИИКТ-БАН.

Като се вземат предвид продължаващите ограничения поради Covid-19 и ограничения брой присъствени места (50%), уъркшопът се организира като хибридно събитие: а) присъствие на мястото в конферентната зала на хотела и б) онлайн чрез платформата Zoom.

Уъркшопът е отворен за всички, които се интересуват от тематиката. За да участвате, моля регистрирайте се! 

Детайлите за  онлайн връзката  чрез  Zoom ще бъдат изпратени по е-мейл на всички, които се регистрират.

Competencies and Good Practices in HPC/HPDA/AI

Project EuroCC (National Centers of Competence within EuroHPC JU), funded by the European Commission within Horizon 2020 and co-funded by the ministry of Education and Science of Bulgaria aims to create a network of national centers of competence in the three related areas – HPC (High-performance Computing), HPDA (Big Data Analytics) and AI (Artificial Intelligence) in 33 European countries.

The next workshop organized by the Center for Competence – Bulgaria will take place on July 15, 2021 from 10:00 to 16:00 EEST. The program is divided into two sessions. The morning session will present the project, the competencies of NCC Bulgaria and good practices, as well as the new supercomputer – “Discoverer”. The afternoon session is meant for HPC/HPDA/AI industrial users.

The organizer of the event is IICT-BAS.

Taking into account the ongoing restrictions due to Covid-19 and the limited number of available seats (50% capacity), the workshop is organized as a hybrid event with participation possible either a) physically in the hotel conference room or b) online through the Zoom platform. 

Details for online connection via Zoom will be sent by e-mail to all who register.

Starts
Ends
Europe/Sofia
Best Western Plus Hotel Expo Sofia
Зала: Панорама на ет. Мецанин
149 Tsarigradsko Shosse Blvd., 1784 Sofia, Bulgaria https://www.hotelexposofia.com/en/