Информация за проведено проучване за очакванията на потребителите на ресурсните центрове

22 Jul 2021, 16:00
20m

Speaker

проф. Е. Атанасов

Presentation Materials

There are no materials yet.