Информация за инициатива в областта на отворените данни и облачните пресмятани

22 Jul 2021, 16:20
20m

Speaker

проф. Т. Гюров

Presentation Materials

There are no materials yet.