12-ти Национален Информационен Ден: Отворена наука, отворени данни, отворен достъп, български облак за отворена наука

Thursday, 23 September 2021 - 15:30


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
23 Sep 2021
AM
PM
15:30 Откриване - Христо Георгиев (представител на МОН, Генерален секретар на Българското представителство в ЮНЕСКО)   ()
15:40 „12 Национален Информационен Ден: Отворена наука, отворени данни, отворен достъп, български облак за отворена наука (Какво направихме през изминалата година и планове за следващата)“ - П. Станчев, Х. Анчева, А. Караиванова, Р. Павлов, Г. Симеонов   ()
16:00 "EOSC: състояние и перспективи"   ()
16:20 „Национални инициативи за отворена наука в Европа“ - Т. Гюров (ИИКТ-БАН)   ()
16:40 „Национална инициатива за отворени данни и облачни пресмятания в България“ - А. Караиванова (ИИКТ-БАН)   ()
17:00 „Български портал за отворена наука“ - Х. Анчева   ()
17:10 "Хранилища и услуги" - Г. Симеонов Е. Атанасов   ()
17:20 --- Дискусии ---