12-ти Национален Информационен Ден: Отворена наука, отворени данни, отворен достъп, български облак за отворена наука
Thursday, 23 September 2021 - 15:30