12-ти Национален Информационен Ден: Отворена наука, отворени данни, отворен достъп, български облак за отворена наука

Europe/Sofia
Регионална библиотека „П. Яворов“, ул. „Оборище“, № 49-51, Бургас, България
Description

Специфични теми на "12-ти Информационен ден: Отворена наука, отворени данни, отворен достъп, български облак за отворена наука" са: 

 • Европейски Облак за Отворена Наука (EOSC)
 • Национални инициативи за отворена наука
 • Изграждане на хранилища с отворен достъп
 • Хармонизация на националното и европейското законодателство и практики
 • Обучение за изграждане и управление на научни цифрови хранилища и оперативна съвместимост

Организатори: ИМИ-БАН и ИИКТ-БАН

Форма на провеждане: Присъствено и Виртуално.

!! Докладите ще бъдат изнесени на български език!!

Регистрацията за участие в събитието е задължителна! Регистрираните участници ще получат детайлите за онлайн връзката по е-мейл.

 

Contact: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)
  • 15:30 15:40
   Откриване 10m
   Speaker: Христо Георгиев (представител на МОН, Генерален секретар на Българското представителство в ЮНЕСКО)
  • 15:40 16:00
   „12 Национален Информационен Ден: Отворена наука, отворени данни, отворен достъп, български облак за отворена наука (Какво направихме през изминалата година и планове за следващата)“ 20m
   Speaker: П. Станчев, Х. Анчева, А. Караиванова, Р. Павлов, Г. Симеонов
  • 16:00 16:20
   "EOSC: състояние и перспективи" 20m
  • 16:20 16:40
   „Национални инициативи за отворена наука в Европа“ 20m
   Speaker: Т. Гюров (ИИКТ-БАН)
  • 16:40 17:00
   „Национална инициатива за отворени данни и облачни пресмятания в България“ 20m
   Speaker: А. Караиванова (ИИКТ-БАН)
  • 17:00 17:10
   „Български портал за отворена наука“ 10m
   Speaker: Х. Анчева
  • 17:10 17:20
   "Хранилища и услуги" 10m
   Speaker: Г. Симеонов Е. Атанасов
  • 17:20 18:00
   Дискусии 40m

   модератор: П. Станчев