Contact: С. Маргенов, А. Караиванова

Отворени данни, отворена наука и Европейски облак за отворена наука

26 Nov 2020, 11:00
20m

Speaker

проф. А. Караиванова

Presentation Materials

There are no materials yet.