Център за високопроизводителни пресмятания и обработка на данни в ИИКТ: възможности и перспективи

22 Oct 2021, 14:10
20m

Speaker

проф. Емануил Атанасов

Presentation Materials

There are no materials yet.