Обучение "Нов софтуер за Дейта центъра на ЦВП по Информатика и ИКТ"
Wednesday, 13 July 2022 - 10:00