Обучителен семинар "Авитохол - среда, библиотеки, средства и услуги"

Tuesday, 20 September 2022 - 10:00


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
20 Sep 2022
AM
10:00 Лекция - Е. Атанасов   ()
11:00 Дискусия - Е. Атанасов   ()
PM