Конференция по проект EuroCC-България: Високопроизводителни пресмятания в полза на изследователите и обществото
from Monday, 21 November 2022 (09:00) to Tuesday, 22 November 2022 (16:00)