Конференция по проект EuroCC-България: Високопроизводителни пресмятания в полза на изследователите и обществото

Europe/Sofia
Хотел Експо, София

Хотел Експо, София

бул. Цариградско шосе 149, п.к. 1784, гр. София, България
Description

Тази конференция е форум на специалистите в областта на високопроизводителните пресмятания и приложения в България. Освен резултатите от двегодишната работа по проектa „Центрове за компетентност в рамките на EuroHPC JU”, финансиран от програма Хоризонт2020 и съфинансиран от МОН - България, на конференцията ще бъдат представени нови значими резултати на българските изследователи с използването на високопроизводителна инфраструктура и иновативни приложения в полза на обществото. Предвиждат се задълбочени дискусии както в областта на високопроизводителните пресмятания, така и обсъждане на сътрудничество с други сродни инициативи.

Докладите ще бъдат на български език!

Конференцията ще бъде хибридна! На регистрираните за онлайн присъствие ще бъде пратено писмо с информация за събитието. 

 

 

Contacts: Анета Караиванова, Тодор Гюров
 • Monday, 21 November
  • 09:30 09:50
   Регистрация 20m хотел Експо, София

   хотел Експо, София

   булевард "Цариградско шосе, 1784 7-ми км, София
  • 10:00 11:20
   Високопроизводителните изчисления в България днес (водещ: чл.-кор. дмн С. Маргенов) хотел Експо, София

   хотел Експо, София

  • 10:00 10:20
   Център за компетентност в рамките на EuroHPC в България 20m
   Speaker: проф. А. Караиванова (ИИКТ-БАН)
  • 10:20 10:40
   Суперкомпютърни изчисления в полза на обществото 20m
   Speaker: д-р. П. Статев (Председател на Надзорния съвет на СофияТех Парк)
  • 10:40 11:00
   НРС обучение: Магистърска програма 20m
   Speaker: проф. А. Пройкова
  • 11:00 11:20
   Приложения за индустрията и публичния сектор 20m
   Speaker: проф. Е. Атанасов (ИИКТ-БАН)
  • 11:20 11:40
   Кафе пауза 20m хотел Експо, София

   хотел Експо, София

  • 11:40 11:55
   EOSC като част от стратегията на ЕК за отворена наука. Акценти в България 15m
   Speaker: М. Дамянова, Я. Жеркова (МОН)
  • 11:40 12:40
   Високопроизводителни пресмятания и отворена наука (водещ: проф. А. Караиванова) хотел Експо, София

   хотел Експо, София

  • 11:55 12:10
   Роля на HPDA системи за първоначален анализ, качество и сигурност на данните, подавани за обработка от HPC системи 15m
   Speaker: проф. В. Кисимов
  • 12:10 12:25
   Български портал за отворена наука: новини 15m
   Speaker: проф. К. Стефанов
  • 12:25 12:40
   Български принос в EOSC (EGI-ACE, NI4OS-Europe , Skills4EOSC) 15m
   Speaker: проф. Т. Гюров (ИИКТ-БАН)
  • 12:40 14:00
   Обяд 1h 20m хотел Експо, София

   хотел Експо, София

  • 14:00 14:15
   Използване на високопроизводителни пресмятания за изследване на механизма за блокиране на имунния отговор на SARS-CoV-2 15m
   Speaker: доц. Е. Лилкова (ИИКТ-БАН)
  • 14:00 15:15
   Иновативни НРС приложения: нови резултати I (водещ: проф. Ана Пройкова) хотел Експо, София

   хотел Експо, София

  • 14:15 14:30
   Високопроизводителни изчисления за изследване и развитие на нови енергийни материали, материали за захват и неутрализация на замърсители, бактерициди 15m
   Speaker: доц. П. Георгиев
  • 14:30 14:45
   Изследване на поведението на топлинните и студените био-климатични индекси за град София 15m
   Speaker: проф. Г. Гаджев
  • 14:45 15:00
   Реставрация на фрески - приложение RINCCAS-HPC 15m
   Speaker: проф. Д. Димов
  • 15:00 15:15
   Суперкомпютърни симулационни изследвания на човешкия мозък с NEST Simulator 15m
   Speaker: проф. П. Копринкова-Христова (ИИКТ-БАН)
  • 15:15 15:45
   Кафе пауза 30m хотел Експо, София

   хотел Експо, София

  • 15:45 17:00
   Иновативни НРС приложения: нови резултати II (водещ: проф. Емануил Атанасов) хотел Експо, София

   хотел Експо, София

  • 15:45 16:00
   Паралелно изчисление на дълги достоверни траектории за атрактора на Лоренц 15m
   Speaker: доц. И. Христов
  • 16:00 16:15
   Изследване на свързаното взаимодействие на еластична микро-греда и разреден газ моделиран с директна симулация Монте Карло (молекулярен подход) 15m
   Speaker: доц. К. Щерев
  • 16:15 16:30
   Нови hexagonal QAM кодови схеми и оценяване на тяхната ефективност за канал с бял Гаусов шум (AWGN) 15m
   Speaker: доц. Х. Костадинов
  • 16:30 16:45
   Моделиране на замърсяването на околната среда с помощта на суперкомпютъра Discoverer 15m
   Speaker: доц. Ц. Остромски (ИИКТ-БАН)
  • 16:45 17:00
   Изследване на ефективността на изчислителни пакети при аномална дифузия 15m
   Speaker: гл. ас. Д. Славчев (ИИКТ-БАН)
  • 17:00 17:20
   Закриване на Ден 1 20m хотел Експо, София

   хотел Експо, София

 • Tuesday, 22 November
  • 09:50 10:00
   Откриване на Ден 2 10m ИИКТ, бл. 25А, зала сутерен

   ИИКТ, бл. 25А, зала сутерен

  • 10:00 10:25
   Изследване на паралелната ефективност при решаване на задача от еко-епидемиологията 25m
   Speaker: Силви-Мария Гюрова (ИИКТ-БАН)
  • 10:00 11:40
   Младежка сесия (водещ: доц. С. Ивановска) ИИКТ, бл. 25А, зала сутерен

   ИИКТ, бл. 25А, зала сутерен

  • 10:25 10:50
   Методология за подбор, извличане и зареждане на големи данни в Hadoop за целите на научни изследвания 25m
   Speaker: Мариана Ковачева (УНСС)
  • 10:50 11:15
   Обработка на метагеномни данни 25m
   Speaker: Александър Кирилов (ИИКТ-БАН)
  • 11:15 11:40
   Система за отчитане на употребата 25m
   Speaker: Светлозар Йорданов (ИИКТ-БАН)
  • 11:40 12:00
   Закриване на Ден 2 20m ИИКТ, бл. 25А, зала сутерен

   ИИКТ, бл. 25А, зала сутерен