Обучение "Приложения на микро-компютърната томография в стоматологията I"

Saturday, 18 March 2023 - 10:00
Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
18 Mar 2023
AM
10:00 Наноиндентация, като високо прецизен метод за локална характеризация на материали. Примери за наноиндентация на дентални и биологични обекти - проф. М. Дачева доц. Е. Койчев   ()
11:00 Приложения на метода на крайните елементи в областта на медицината и стоматологията - проф. Р. Янков   ()
11:30 --- Кафе пауза ---
PM
12:00 Основи на микро-компютърната томография - ас. д-р М. Райковска   ()
13:30 --- Кафе пауза ---
14:00 Особености на микро - КТ изследвания в денталната медицина - ас. д-р М. Райковска   ()