Обучение "Приложения на микро-компютърната томография в стоматологията I"

Europe/Sofia
Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ

Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ

ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, София, България
Description

На 18 март 2023 година от 10:00 часа ще се проведе обучение, което разглежда основни понятия, техники и изисквания в областта на изследвания покриващи областите на микро-КT, крайни елементи и наноиндентация.

Семинарът е насочен към докторанти и пост докторанти - лекари по дентална медицина.

Contact: Иван Георгиев
  • 10:00 11:00
   Наноиндентация, като високо прецизен метод за локална характеризация на материали. Примери за наноиндентация на дентални и биологични обекти 1h
   Speaker: проф. М. Дачева доц. Е. Койчев
  • 11:00 11:30
   Приложения на метода на крайните елементи в областта на медицината и стоматологията 30m
   Speaker: проф. Р. Янков
  • 11:30 12:00
   Кафе пауза 30m
  • 12:00 13:30
   Основи на микро-компютърната томография 1h 30m
   Speaker: ас. д-р М. Райковска
  • 13:30 14:00
   Кафе пауза 30m
  • 14:00 15:30
   Особености на микро - КТ изследвания в денталната медицина 1h 30m
   Speaker: ас. д-р М. Райковска