Обучение "Приложения на микро-компютърната томография в стоматологията II"

Wednesday, 29 March 2023 - 13:00
Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
29 Mar 2023
AM
PM
13:00 Практически курс по сегментиране на томографски изображения на кореноканална заплънка и обемни измервания - ас. д-р М. Райковска   ()