Обучение "Приложения на микро-компютърната томография в стоматологията II"

Europe/Sofia
Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ

Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ

ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, София, България
Description

На 29 март 2023 година от 13 часа ще се проведе практически курс по сегментиране на корено-канална заплънка от томогравски изображения и обемни измервания.

Обучението е насочено към докторанти и пост докторанти - лекари по дентална медицина.

Registration
Регистрация
3 / 50
Contact: Иван Георгиев
    • 13:00 15:00
      Практически курс по сегментиране на томографски изображения на кореноканална заплънка и обемни измервания 2h
      Speaker: ас. д-р М. Райковска