Contact: А. Караиванова

Уъркшопът ще се проведе на 13 юни (вторник) в сградата на ИИКТ-БАН, зала 228, бл. 2, от 14:00 до 16:00 часа. Програмата включва:

  • Проф. В. Александров, „Националeн център за цифрови иновации в Хартри, Великобритания: новости и възможности за сътрудничество“
  • Проф. Е. Атанасов, „Център за високопроизводителни пресмятания в ИИКТ-БАН: статус и перспективи“
  • Дискусия „Възможности за сътрудничество“ (Модератор: проф. А. Караиванова)

Този уъркшоп е четвъртото събитие от серията на съвместни информационни събития в областта на високопроизводителните пресмятания, стартирала през лятото на 2022 г.

Workshop “HPC collaboration with Hartree Centre: new opportunities”

The workshop was held at the IICT premises in Bl. 2, hall 228, on June 13th from 2 pm to 4 pm EEST.

The event was opened by Prof. A. Karaivanova, a leader  of EuroCC NCC-Bulgaria and presented the main objectives and expected achievements of the EuroCC-2 project. Two main presentations were included in the program of the workshop:

  • Prof. Vassil Alexandrov, “The Hartree National Centre for Digital Innovation: Latest developments and opportunities for collaboration”
  • Prof. Emanouil Atanassov, “The HPC Centre in IICT: New developments and perspectives”

The work of the seminar continued with an extensive discussion "Possibilities for cooperation" with moderator: Prof. A. Karaivanova. Scientists, researchers, doctoral students from IICT-BAS, FMI-SU, and UNWЕ and from the National Center for Digital Innovation in Hartree, Great Britain joined the discussions.

This workshop is the 4th event in the series of HPC collaboration workshops that started in the summer of 2022.

 

Starts
Ends
Europe/Sofia
ИИКТ-БАН
зала 228
ул. Акад. Г. Бончев, блок 2, 1113 - София, България
Go to map