Представяне на EuroCC 2 в градовете Шумен и Русе

from Wednesday, 28 June 2023 (13:00) to Thursday, 29 June 2023 (18:00)


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
28 Jun 2023
29 Jun 2023
AM
PM
13:00 Общо представяне на проекта ЕuroCC2 и услугите за потребителите - проф. дфзн А. Пройкова (Софийския университет)   ()
13:15 Големите данни в бизнеса и публичната администрация - проф. К. Стефанов (Софийски университет)   ()
13:45 Използване на изкуствен интелект за нуждите на академията, МСП и общините - д-р Х. Илиев   ()
14:15 Използване на HPC за нуждите на академията, МСП и общините - проф. дфзн А. Пройкова (Софийски университет)   ()
14:45 --- Почивка ---
15:15 Квантовите изчисления - възможности за партньорство в рамките на мрежата EuroCC2 - проф. Н. Златева (Софийски университет )   ()
15:15
Онлайн презентации (until 17:00) ()
15:45 ГРИД и клауд технологии - използване за нуждите на академията, МСП и общините - доц. Р. Горанова-Христова (Софийски университет)   ()
16:15 Дискусии   ()
13:00 Общо представяне на проекта ЕuroCC2 и услугите за потребителите - проф. дфзн А. Пройкова (Софийски университет)   ()
13:15 Големите данни в бизнеса и публичната администрация - проф. К. Стефанов (Софийски университет)   ()
13:45 Използване на изкуствен интелект за нуждите на академията, МСП и общините - д-р Х. Илиев   ()
14:15 Използване на HPC за нуждите на академията, МСП и общините - проф. дфзн А. Пройкова (Софийски университет)   ()
14:45 --- Почивка ---
15:15 Квантовите изчисления - възможности за партньорство в рамките на мрежата EuroCC2 - проф. Н. Златева (Софийски университет)   ()
15:15
Онлайн презентации (until 17:00) ()
15:45 ГРИД и клауд технологии - използване за нуждите на академията, МСП и общините - доц. Р. Горанова-Христова (Софийски университет)   ()
16:15 Дискусии   ()