Екип от Националния център по компетентност в България (партньор Софийски университет "Св. Климент Охридски") ще проведе събития в гр. Шумен (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“) и гр. Русе (Русенски университет "Ангел Кънчев") свързани с разпространение на информация за услугите, които EuroCC2 предоставя на университетите, изследователските институти, малките и средни предприятия и публичната администрация.

  • На 28 юни 2023 от 13 до 18 часа в Шуменския университет
  • На 29 юни 2023 от 13 до 18 часа в Русенския университет
Starts
Ends
Europe/Sofia