Представяне на EuroCC 2 в градовете Шумен и Русе

Europe/Sofia
Description

Екип от Националния център по компетентност в България (партньор Софийски университет "Св. Климент Охридски") ще проведе събития в гр. Шумен (Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“) и гр. Русе (Русенски университет "Ангел Кънчев") свързани с разпространение на информация за услугите, които EuroCC2 предоставя на университетите, изследователските институти, малките и средни предприятия и публичната администрация.

 • На 28 юни 2023 от 13 до 18 часа в Шуменския университет
 • На 29 юни 2023 от 13 до 18 часа в Русенския университет
 • Wednesday, 28 June
  • 13:00 13:15
   Общо представяне на проекта ЕuroCC2 и услугите за потребителите 15m

   Services provided by the national centre of competence EuroCC2
   Ana Prroykova, Prof.DSci, team leader at the Sofia University

   Speaker: проф. дфзн А. Пройкова (Софийския университет)
  • 13:15 13:45
   Големите данни в бизнеса и публичната администрация 30m

   Big Data in public administration and business
   Prof. Krassen Stefanov, Sofia University

   Speaker: проф. К. Стефанов (Софийски университет)
  • 13:45 14:15
   Използване на изкуствен интелект за нуждите на академията, МСП и общините 30m

   AI used in academia, SME, public administration
   Dr. Hristo Iliev

   Speaker: д-р Х. Илиев
  • 14:15 14:45
   Използване на HPC за нуждите на академията, МСП и общините 30m

   HPC used in academia, SME, public administration
   Prof. DSci Ana Proykova, Sofia University

   Speaker: проф. дфзн А. Пройкова (Софийски университет)
  • 14:45 15:15
   Почивка 30m
  • 15:15 15:45
   Квантовите изчисления - възможности за партньорство в рамките на мрежата EuroCC2 30m

   Quantum Computing – Partnership opportunities within the EuroCC2 network
   Prof. Dsci Nadia Zlateva, Sofia University

   Speaker: проф. Н. Златева (Софийски университет )
  • 15:15 17:00
   Онлайн презентации

   Онлайн презентации

  • 15:45 16:15
   ГРИД и клауд технологии - използване за нуждите на академията, МСП и общините 30m

   GRID and cloud computing in academia, SME, public administration
   Assoc.Prof. Dr. Radoslava Goranova-Hristova, Sofia University

   Speaker: доц. Р. Горанова-Христова (Софийски университет)
  • 16:15 17:00
   Дискусии 45m
  • 13:00 13:15
   Общо представяне на проекта ЕuroCC2 и услугите за потребителите 15m

   Services provided by the national centre of competence EuroCC2
   Ana Prroykova, Prof.DSci, team leader at the Sofia University

   Speaker: проф. дфзн А. Пройкова (Софийски университет)
  • 13:15 13:45
   Големите данни в бизнеса и публичната администрация 30m

   Big Data in public administration and business
   Prof. d-r Krassen Stefanov, Sofia University

   Speaker: проф. К. Стефанов (Софийски университет)
  • 13:45 14:15
   Използване на изкуствен интелект за нуждите на академията, МСП и общините 30m

   AI used in academia, SME, public administration
   Dr Hristo Iliev

   Speaker: д-р Х. Илиев
  • 14:15 14:45
   Използване на HPC за нуждите на академията, МСП и общините 30m

   HPC used in academia, SME, public administration
   Prof. DSci Ana Proykova, Sofia University

   Speaker: проф. дфзн А. Пройкова (Софийски университет)
  • 14:45 15:15
   Почивка 30m
  • 15:15 15:45
   Квантовите изчисления - възможности за партньорство в рамките на мрежата EuroCC2 30m

   Quantum Computing – Partnership opportunities within the EuroCC2 network
   Prof. Dsci Nadia Zlateva, Sofia University

   Speaker: проф. Н. Златева (Софийски университет)
  • 15:15 17:00
   Онлайн презентации

   Онлайн презентации

  • 15:45 16:15
   ГРИД и клауд технологии - използване за нуждите на академията, МСП и общините 30m

   GRID and cloud computing in academia, SME, public administration
   Assoc.Prof. Dr. Radoslava Goranova-Hristova, Sofia University

   Speaker: доц. Р. Горанова-Христова (Софийски университет)
  • 16:15 17:00
   Дискусии 45m