14-ти Национален Информационен ден: Отворена наука, Отворени данни и Облачни пресмятания
Thursday, 7 September 2023 - 16:30