14-ти Национален Информационен ден: Отворена наука, Отворени данни и Облачни пресмятания

Europe/Sofia
Регионална библиотека „П. Яворов“, Бургас, България

Регионална библиотека „П. Яворов“, Бургас, България

Regional Library "Peyo Yavorov" – Burgas (41, “St. St. Kiril and Metodiy” Str.), Bulgaria
Description

Ежегодният Национален информационен ден по отворена наука, който се провежда за 14-ти път, и традиционно представя постиженията през последната година в областта на отворената наука в България, тази година е фокусиран върху представяне на новата програма за стимулиране на Отворената наука в България и българското участие в европейски проекти свързани с European Open Science Cloud (EOSC), като Skills4EOSC, EGI-ACE и финансирани по програмата Хоризонт Европа. Програмата включва още доклад за  публикационната дейност на Българския портал за отворена наука, услуги и нови възможости за потребителите на Българския център за компетентност по високопроизводителни изчисления и синергия с проекта EuroCC 2. Информационният ден ще завърши с дискусия за Националната инициатива за отворени данни и облачни пресмятания.

Организатори: ИМИ-БАН и ИИКТ-БАН

Форма на провеждане: Присъствено и Виртуално.

Събитието е отворено за всички желаещи да участват. 

Регистрацията за участие в събитието е задължителна! Регистрираните участници ще получат детайлите за онлайн връзката по е-мейл.

Contacts: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)
  • 16:30 17:00
   The 14th National Information Day: Open Science, Open Data, Open Access, Bulgarian Open Science Cloud 30m

   Peter Stanchev, Yanita Zherkova, Hristiyaniya Klisarova, Jordan Iliev, Radoslav Pavlov, Georgi Simeonov – The 14th National Information Day: Open Science, Open Data, Open Access, Bulgarian Open Science Cloud

   Speaker: Peter Stanchev
  • 17:00 17:30
   The New National Program to Stimulate Open Science 30m

   Yanita Zherkova – The New National Program to Stimulate Open Science

   Speaker: Yanita Zherkova
  • 17:55 18:20
   Bulgarian Competence Centre in High Performance Computing 25m

   Emanouil Atanassov – Bulgarian Competence Centre in High Performance Computing

   Speaker: Emanouil Atanassov
  • 18:20 18:45
   Publishing Content on the Bulgarian Portal for Open Science: Trends and Perspectives 25m

   Jordan Iliev – Publishing Content on the Bulgarian Portal for Open Science: Trends and Perspectives

   Speaker: Jordan Iliev
  • 18:45 19:00
   Discussion 15m