7 September 2023
Регионална библиотека „П. Яворов“, Бургас, България
Europe/Sofia timezone

Contacts: Петър Станчев (ИМИ-БАН), Анета Караиванова (ИИКТ-БАН)

Ежегодният Национален информационен ден по отворена наука, който се провежда за 14-ти път, и традиционно представя постиженията през последната година в областта на отворената наука в България, тази година е фокусиран върху представяне на новата програма за стимулиране на Отворената наука в България и българското участие в европейски проекти свързани с European Open Science Cloud (EOSC), като Skills4EOSC, EGI-ACE и финансирани по програмата Хоризонт Европа. Програмата включва още доклад за  публикационната дейност на Българския портал за отворена наука, услуги и нови възможости за потребителите на Българския център за компетентност по високопроизводителни изчисления и синергия с проекта EuroCC 2. Информационният ден ще завърши с дискусия за Националната инициатива за отворени данни и облачни пресмятания.

Организатори: ИМИ-БАН и ИИКТ-БАН

Форма на провеждане: Присъствено и Виртуално.

Събитието е отворено за всички желаещи да участват. 

Регистрацията за участие в събитието е задължителна! Регистрираните участници ще получат детайлите за онлайн връзката по е-мейл.

Starts
Ends
Europe/Sofia
Регионална библиотека „П. Яворов“, Бургас, България
Regional Library "Peyo Yavorov" – Burgas (41, “St. St. Kiril and Metodiy” Str.), Bulgaria
Go to map
Registration
Registration for this event is currently open.
22 / 50