Уъркшоп „Център за компетентност НРС+”, 2024

Thursday, 11 April 2024 - 14:00
ИИКТ-БАН (бл. 25А, зала 218)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
11 Apr 2024
AM
PM
14:00 --- Откриване ---
14:30
Панел 1: Взаимодействие с индустрията (until 15:30) ()
14:30 План за работата през 2024 и резултати през първото тримесечие на 2024 по T3.3 - проф. К. Стефанова (УНСС)   ()
14:40 План за работата през 2024 и резултати през първото тримесечие на 2024 по T3.5 - проф. Е. Атанасов (ИИКТ-БАН)   ()
14:50 --- Дискусия ---
15:30 --- Кафе пауза ---
16:00
Панел 2: Обучение и сътрудничество в рамките на проекта (until 17:00) ()
16:00 План за работата през 2024 и резултати през първото тримесечие на 2024 по Т3.2 - проф. А. Пройкова (СУ)   ()
16:10 План за работата през 2024 и резултати през първото тримесечие на 2024 по Т3.6 - проф. А. Караиванова (ИИКТ-БАН)   ()
16:20 --- Дискусия ---
17:00 Публичност, комуникация и представяне на резултатите по проекта - план за работата през 2024 и резултати през първото тримесечие на 2024 по Т3.7 - проф. Т. Гюров (ИИКТ-БАН)   ()
17:20 --- Закриване ---