Обучение за потребители за достъп и използване на ресурсите на суперкомпютъра Авитохол
Wednesday, 12 May 2021 - 14:00