Обучение за потребители за достъп и използване на ресурсите на суперкомпютъра Авитохол

Wednesday, 12 May 2021 - 14:00


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
12 May 2021
AM
PM
14:00 Откриване на обучението - проф. E. Атанасов   ()
14:10 Суперкомпютърен център в ИИКТ-БАН - проф. E. Атанасов   ()
14:30 Политика и форма за регистрация на потребители - M. Дурчова   ()
14:50 Достъп до суперкомпютъра Авитохол - доц. С. Ивановска (ИИКТ)   ()
15:10 Използване на облачната инфраструктура на центъра - Т. Симчев   ()
15:40 Въпроси & отговори   ()
16:20 Закриване   ()