Обучение за потребители за достъп и използване на ресурсите на суперкомпютъра Авитохол

Europe/Sofia
Description

На 12 май 2021 година ще се проведе онлайн обучение за достъп и използване на ресурсите на суперкомпютъра Авитохол. Целта на обучението е да бъдат подпомогнати новите потребители (учени, студенти, докторанти), желаещи да ползват изчислителни ресурси на суперкомпютъра Авитохол при реализация на техните активности. Обучението ще се проведе дистанционно, използвайки платформата Zoom, като информацията за мероприятието ще бъде изпратена на посочените имейли на регистрираните участници.

Организатор на обучението е ИИКТ-БАН.

Contact: Venelina Ivanova
  • 14:00 14:10
   Откриване на обучението 10m
   Speaker: проф. E. Атанасов
  • 14:10 14:30
   Суперкомпютърен център в ИИКТ-БАН 20m
   Speaker: проф. E. Атанасов
  • 14:30 14:50
   Политика и форма за регистрация на потребители 20m
   Speaker: M. Дурчова
  • 14:50 15:10
   Достъп до суперкомпютъра Авитохол 20m
   Speaker: доц. С. Ивановска (ИИКТ)
  • 15:10 15:40
   Използване на облачната инфраструктура на центъра 30m
   Speaker: Т. Симчев
  • 15:40 16:20
   Въпроси & отговори 40m
  • 16:20 16:30
   Закриване 10m