Комбинирана система, включваща електромагнитен генератор на трептения и безконтактен лазерен виброметър.

25 Jun 2021, 11:20
20m

Speaker

С. Донева, Ал. Алексиев, Й. Иванова

Presentation Materials

There are no materials yet.