Семинар с водещи специалисти в областта на HPC/HPDA/AI

Thursday, 1 July 2021 - 10:00
УНСС (Голяма конферентна зала)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
1 Jul 2021
AM
10:00 Откриване на семинара - проф. К. Стефанова, проф. А. Караиванова   (Голяма конферентна зала)
10:05 Добри световни практики в HPC/HPDA/AI за приложение в бизнеса - проф. В. Кисимов   (Голяма конферентна зала)
10:20 Национални постижения в HPC/HPDA/AI за приложение в бизнеса - проф. Е. Атанасов   (Голяма конферентна зала)
10:35 Представяне на бизнес практики от страната и съответствие със световните, в областите – ИТ и програмиране; ИТ и ИИ разработка; Изследване и разработка; Производство; Финанси; Здравеопазване; Киберсигурност; IoT; Умни градове и транспорт - проф. В. Кисимов, проф. Вл. Димитров, доц. Ал. Димов,проф. Т. Гюров   (Голяма конферентна зала)
10:50 SWOT анализ на представените бизнес практики от страната - проф. В. Кисимов, проф. Вл. Димитров, доц. Ал. Димов, проф. Т. Гюров   (Голяма конферентна зала)
11:00 --- Дискусия ---
11:15 --- Закриване на семинара ---
PM